Digitale Economie

De digitale economie verandert niet alleen de manier waarop zaken worden gedaan, maar creëert ook nieuwe mogelijkheden voor mondiale groei en welvaart. Zolang dit gekoesterd wordt, kunnen technologische ontwikkelingen innovatie stimuleren op het gebied van nieuwe verdienmodellen en het internationale handelsverkeer. Digitale trends, zoals cloud computing, blockchain en big data hebben grote implicaties op het internationale bedrijfsleven.

Eén van de voorwaarden voor succes van de digitale economie is de mogelijkheid voor een vrij verkeer van informatie binnen en over de grenzen. Gefragmenteerde nationale regelgeving zijn struikelblokken voor handel. ICC heeft de handleiding “Trade in the Digital Economy” gemaakt als hulp voor beleidsmakers voor het aankaarten van de negatieve gevolgen voor groei van restricties op het dataverkeer.

Zeker 4,15 miljard mensen, 54 procent van de totale wereldbevolking heeft al toegang tot internet. In 2021 zijn al 12,3 miljard apparaten verbonden aan het Internet of Things en dit getal zal de komende jaren blijven groeien. Realisatie van het potentieel van digitalisering en e-commerce staan hoog op de agenda van het bedrijfsleven. Centraal staan concurrentie, groei, voorspelbaarheid, compliance, en een versleutelde, vrije stroom van informatie voor grensoverschrijdende handel.

Prioriteit is aanpak van cybercriminaliteit; een probleem met een zeer internationaal karakter dat bij uitstek internationaal dient te worden aangepakt. De preventie van cybercrime is één van de Prioriteiten in Wereldzaken; zie voor meer informatie over cyber security de Cyber Security Guide for Business. Deze en andere onderwerpen komen aan de orde in onze Digital Economy commissie. Leden van deze commissie zijn afkomstig uit meer dan 50 landen.

ICT-voorzieningen dienen meer en efficiënter te worden ingezet. Daarom startte de wereldwijde ICC organisatie het Business Action to Support the Information Society (BASIS) initiatief. In het versterken van de informatiemaatschappij spelen bedrijven een cruciale rol. Namens het internationaal opererende bedrijfsleven voert BASIS het woord in vergaderingen van de Verenigde Naties, het Internet Governance Forum en de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.

ICC Cyber Security Guide for Business

Hacken, fraude, phishing, spam, DDoS-aanvallen, virussen; bedrijven worden dagelijks geconfronteerd met de risico’s vancybercriminaliteit. Reden voor ICC om de Cyber Security Guide for Business te ontwikkelen; concrete handvatten voor bedrijven ter voorkoming van cybercriminaliteit. Download nu hier uw exemplaar van de ICC Cyber Security Guide for Business.

Het (digitaal) beschikbaar stellen van deze ICC Cyber Security Guide for Business op andere domeinen dan www.icc.nl is niet toegestaan.
Dit Cyber Security-initiatief wordt ondersteund door:

Effectieve bescherming tegen cyberrisico’s
Het gebruik van moderne communicatietechnologie in de bedrijfsvoering brengt risico’s met zich mee. Deze risico’s worden vaak onderschat. Uit de praktijk blijkt dat er meer nodig is dan enkel een goede IT-afdeling; alle medewerkers in de organisatie moeten weten hoe ze zich zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen cybercriminaliteit.

Zes stappen ter voorkoming van cybercriminaliteit
De Cyber Security Guide For Business, 45 pagina’s in omvang, biedt concrete richtlijnen en een checklist die helpen cyberrisico’s te identificeren en aan te pakken. Verder geeft de gids handvatten om een cybersecuritystrategie te formuleren, waarin management en werknemers hun rol kennen. Deze strategie houdt echter niet op bij interne bedrijfsvoering; voor optimale veiligheid is het belangrijk dat de gehele supply chain beschermd is. Daarom is het belangrijk om deze gids met leveranciers en klanten te delen.

Voor nadere informatie over ICC’s werkzaamheden op het gebied van digitale economie kunt u contact met ons opnemen.

Nieuws