Digitale Economie

De digitale economie verandert niet alleen de manier waarop zaken worden gedaan, maar creëert ook nieuwe mogelijkheden voor mondiale groei en welvaart. Zolang dit gekoesterd wordt, kunnen technologische ontwikkelingen innovatie stimuleren op het gebied van nieuwe verdienmodellen en het internationale handelsverkeer. Digitale trends, zoals cloud computing, blockchain en big data hebben grote implicaties op het internationale bedrijfsleven.

Eén van de voorwaarden voor succes van de digitale economie is de mogelijkheid voor een vrij verkeer van informatie binnen en over de grenzen. Gefragmenteerde nationale regelgeving zijn struikelblokken voor handel. ICC heeft de handleiding “Trade in the Digital Economy” gemaakt als hulp voor beleidsmakers voor het aankaarten van de negatieve gevolgen voor groei van restricties op het dataverkeer.

Zeker 3.4 miljard mensen, 45 procent van de totale wereldbevolking heeft al toegang tot internet (World Bank, 2016). De verwachting is dat er in 2020 het Internet of Things 26 tot 30 miljard appraten zal omvatten. Realisatie van het potentieel van digitalisering en e-commerce staan hoog op de agenda van het bedrijfsleven. Centraal staan concurrentie, groei, voorspelbaarheid, compliance, en een versleutelde, vrije stroom van informatie voor grensoverschrijdende handel.

Prioriteit is aanpak van cybercriminaliteit; een probleem met een zeer internationaal karakter dat bij uitstek internationaal dient te worden aangepakt. De preventie van cybercrime is een van de Prioriteiten in Wereldzaken; zie voor meer informatie over cyber security de Cyber Security Guide for Business. Deze en andere onderwerpen komen aan de orde in onze Digital Economy-commissie. Leden van deze commissie zijn afkomstig uit meer dan 50 landen.

ICT-voorzieningen dienen meer en efficiënter te worden ingezet. Daarom startte de wereldwijde ICC organisatie in 2005 het Business Action to Support the Information Society (BASIS) initiatief. In het versterken van de informatiemaatschappij spelen bedrijven een cruciale rol. Namens het internationaal opererende bedrijfsleven voert BASIS het woord in vergaderingen van de Verenigde Naties, het Internet Governance Forum en de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.

Voor nadere informatie over ICC’s werkzaamheden op het thema Digital Economy kunt u contact met ons opnemen.

ICC Cyber Security Guide for Business

Hacken, fraude, phishing, spam, DDoS-aanvallen, virussen; bedrijven worden dagelijks geconfronteerd met de risico’s van cybercriminaliteit. Reden voor ICC om de Cyber Security Guide for Business te ontwikkelen; concrete handvatten voor bedrijven ter voorkoming van cybercriminaliteit. Download nu hier uw exemplaar van de ICC Cyber Security Guide for Business.

Bekijk hier de PDF.

Het (digitaal) beschikbaar stellen van deze ICC Cyber Security Guide for Business op andere domeinen dan www.icc.nl is niet toegestaan. Wel is het zonder meer toegestaan te verwijzen naar de relevante webpagina van ICC: www.icc.nl/cyber.
Dit Cyber Security-initiatief wordt ondersteund door:

Effectieve bescherming tegen cyberrisico’s
Het gebruik van moderne communicatietechnologie in de bedrijfsvoering brengt risico’s met zich mee. Deze risico’s worden vaak onderschat. Uit de praktijk blijkt dat er meer nodig is dan enkel een goede IT-afdeling; alle medewerkers in de organisatie moeten weten hoe ze zich zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen cybercriminaliteit.

Zes stappen ter voorkoming van cybercriminaliteit
De Cyber Security Guide for Business, 45 pagina’s in omvang, biedt concrete richtlijnen en een checklist die helpen cyberrisico’s te identificeren en aan te pakken. Verder geeft de gids handvatten om een cybersecuritystrategie te formuleren, waarin management en werknemers hun rol kennen. Deze strategie houdt echter niet op bij interne bedrijfsvoering; voor optimale veiligheid is het belangrijk dat de gehele supply-chain beschermd is. Daarom is het belangrijk om deze gids met leveranciers en klanten te delen.

Achtergrond
In 2020 zal het aantal apparaten met een netwerkaansluiting (‘internet of things’) het aantal mensen zes maal overstijgen. In deze hyper connected wereld groeit de dreiging van cybercriminaliteit. Criminelen proberen ongeautoriseerde toegang tot informatiesystemen te krijgen van individuen, overheden en bedrijven. Ze zijn uit op geld of vertrouwelijke data, waaronder persoonlijke gegevens, contracten en intellectueel eigendom. Reden voor ICC om bedrijven bewust te maken van de risico’s van dit goeiende grensoverschrijdende probleem en ondersteuning te bieden bij de preventie.

ICC Nederland nam in 2014 het initiatief voor deze mondiale Cyber Security Guide for Business. Onder Nederlands voorzitterschap werd binnen de mondiale ICC Task Force on Security (als onderdeel van de internationale Commission on Digital Economy) de guide door en voor het bedrijfsleven ontwikkeld.

Het waarborgen van de veiligheid van digitaal ondernemen is één van onze speerpunten in de Prioriteiten in WereldZaken. ICC heeft een reputatie op het gebied van mondiale richtlijnen en standaarden voor het bedrijfsleven, zoals de Incoterms®, de UCP 600® en de Marketing Code.

Nieuws

ICC LANCEERT MONDIAAL PLATFORM HANDELSTRANSACTIES

  ICC neemt met het Digital Standards Initiative (DSI) het initiatief om een mondiaal digitaal platform te lanceren voor internationale handelstransacties – met als doel de huidige afhankelijkheid van papieren documenten terug te dringen.   Vanwege de maatregelen...

read more
ICC opent kantoor in Kameroen

ICC opent kantoor in Kameroen

Op 23 juni heeft ICC goedkeuring gegeven voor de opening van een nieuw regionaal kantoor (een ICC nationale commissie) in Kameroen. ICC Kameroen, gevestigd in Douala, werkt samen met de Kameroense Kamer van Koophandel voor Industrie, Mijnen en Ambachtslieden.

read more