Douanezaken

Het verder verlagen van drempels bij grensoverschrijdende handel door eenvoudige, moderne en geharmoniseerde douaneprocedures is noodzakelijk. ICC maakt zich dan ook zorgen over de impact van de Brexit op douaneprocedures. Onderzoek van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) wijst uit dat een verbetering van douaneprocedures wereldwijd zou kunnen leiden tot een groei van internationale handel met 1 biljoen USD per jaar. Dit betekent dat dit een groter effect heeft dan wanneer alle importtarieven worden opgeheven. Met name ontwikkelingslanden en het midden- en kleinbedrijf (MKB) wordt disproportioneel benadeeld door hinderlijke douaneprocedures. Eenvoudigere en snellere procedures maken de weg vrij voor het MKB om te internationaliseren.

ICC is vaste gesprekspartner op dit onderwerp van de World Customs Organization, de Wereldbank en de WTO.

ICC is beheerder van wereldwijde douane-standaarden, waaronder de ICC Customs Guidelines, het ATA carnet en het Certificaat van Oorsprong. Onderwerpen als reference pricing databases en de-minimis bepalingen komen aan de orde in onze commissie.

Voor nadere informatie over ICC’s werkzaamheden op het gebied van douanezaken kunt u contact met ons opnemen.

 

 

Nieuws