Handel & Investeren

Buitenlandse handel is één van de pijlers van de Nederlandse economie en onmisbaar voor blijvende economische groei in Nederland. Een open internationale economie stimuleert grensoverschrijdende handel en investeringen en bevordert banengroei, duurzame ontwikkeling en verbetering van levensstandaarden. Een betrouwbaar en voorspelbaar beleid is noodzakelijk om (internationale) bedrijven aan te trekken.

WTO
ICC is gesprekspartner van zowel de Wereldhandelsorganisatie (WTO) als de Nederlandse overheid. Het WTO speelt een fundamentele rol in de uitbreiding en modernisering van internationale regels voor handel en investeringen; en in het bevorderen van effectieve implementatie en handhaving van deze regels. Het ICC heeft om deze redenen wereldwijd bedrijven gemobiliseerd rondom de ‘World Trade Agenda’ (WTA). Het doel hiervan is om economische groei te bewerkstelligen en banen te creëren. ICC formuleerde in vervolg op het Bali-akkoord (in december 2013) namens het internationaal opererende bedrijfsleven de Post-Bali Business Priorities. Hierin worden landen aangemoedigd om volgens tien prioriteiten te handelen. Een voorbeeld van een prioriteit is het verzekeren van snelle implementatie en ratificatie van de WTO-overeenkomst inzake handelsfacilitatie. Deze op Bali gesloten overeenkomst gaat over de harmonisering, stroomlijning en vereenvoudiging van douane- en grensprocedures. Een andere prioriteit is het ontwikkelen van betere disciplines op exportbeperkingen. Exportbeperkingen nemen wereldwijd toe en belemmeren de wereldhandel. De huidige WTO-regels zijn ontoereikend om de groeiende bezorgdheid hierover weg te nemen. ICC stimuleert informele discussies over exportbeperkingen, te beginnen bij WTO-leden.

Verenigde Naties
Sinds 1946 is ICC betrokken bij verschillende activiteiten van de Verenigde Naties (VN). In 1998 ontmoetten ICC Leiders en UN officials elkaar in New York om intensiever te gaan samenwerken om zo een dialoog op gang te brengen tussen de VN en de private sector. In 1999 lanceerde de VN ‘global compact’ waarbij ICC betrokken is. Sinds 1946 geniet ICC de (hoogste) consultatieve status bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties.

Voor meer informatie over onze werkzaamheden op het gebied van handel en investeren, kunt u contact met ons opnemen.

Nieuws

Lees nu: beleidsprioriteiten ICC Nederland 2021-23

Op 1 september 2021 heeft ICC Nederland de nieuwe beleidsagenda, de ‘Prioriteiten in WereldZaken 2021-23’, voor de komende twee jaar uitgebracht. De ‘Prioriteiten in WereldZaken 2021-23’ zetten de prioriteiten uiteen en geven inzicht in welke beleidsstandpunten ICC...

read more