ICC Incoterms® regels – standaard leveringsvoorwaarden

De ICC Incoterms ® regels zijn standaard leveringsvoorwaarden die ondernemers opnemen in koopovereenkomsten met betrekking tot goederen. Hiermee worden direct, wereldwijd bekende en erkende, afspraken over (de organisatie van) transport, verzekering en plaats van levering gemaakt. De Incoterms ® regels verklaren een reeks van drie-letterige leveringsvoorwaarden die de gebruiken tussen kopers en verkopers in goederen weergeven. Ze beschrijven voornamelijk hoe de taken, kosten en risico’s die verbonden zijn aan de levering van goederen tussen verkopers en kopers zijn verdeeld. Het gebruik van de ICC Incoterms ® regels bespaart tijd en behoedt ondernemers voor valkuilen en financiële schade. De eerste ICC Incoterms ® regels werden in 1936 door ICC gepubliceerd. Sindsdien worden de regels wereldwijd door ondernemers en ondernemingen van elk formaat gebruikt. De ICC Incoterms ® regels worden ongeveer iedere 10 jaar herzien om ze aan te passen aan de laatste ontwikkelingen in de handelspraktijk. De meest recente versie zijn de Incoterms® 2020, van kracht sinds 1 januari 2020. Voor meer informatie over de Incoterms® 2020 regels, het bestellen van publicaties en seminars kunt u www.incoterms2020.nl bezoeken.

 

 

 

Veelgestelde vragen over de ICC Incoterms® regels

Wat zijn de Incoterms® regels?
De Incoterms® regels verklaren een reeks van drie-letterige leveringsvoorwaarden die de gebruiken tussen handelaren in koopovereenkomsten van goederen weergeven. De ICC Incoterms® regels beschrijven voornamelijk de taken, kosten en risico’s die verbonden zijn aan de levering van goederen door verkopers aan kopers.

Hoe worden Incoterms® regels correct gebruikt?
De ICC Incoterms® regels kunnen worden opgenomen in een contract, door simpelweg een referentie in te voegen. Er moet uitdrukkelijk verwezen worden naar een specifieke regel van de Incoterms® 2020 (dus met vermelding van het jaartal en daarachter de drieletter code), om onduidelijkheid te voorkomen. De Incoterms® regels worden vaak toegevoegd aan de algemene voorwaarden van de importeur of exporteur.

Waar kan ik de Incoterms® regels vinden?
De Incoterms® regels worden veel gebruikt in internationale koopovereenkomsten. De Incoterms® zijn echter geen wetgeving, maar een toevoeging aan het contract. De verschillende regels van de Incoterms® zijn kort uiteengezet op deze pagina, voor het volledige naslagwerk met de officiële regels kunt u de Incoterms® 2020 hier bestellen. Let wel, er zijn afgeleiden van de inhoud van de ICC Incoterms® regels in omloop. Er is echter maar één officiële versie van de ICC Incoterms® regels, die van de International Chamber of Commerce.

Wie is er aan de Incoterms® regels gebonden?
De Incoterms® regels gaan over de verantwoordelijkheden tussen de verkoper en de koper onder de koopovereenkomst. De allocatie van de verantwoordelijkheden tussen de schipper, de koerier en de geadresseerde worden vastgesteld in een transportcontract.

Waarom moeten de Incoterms® gebruikt worden door de verkoper en de koper?
De Incoterms® regels worden gebruikt om risico’s voor het transport te verdelen. In de Incoterms® regels wordt uitgelegd welke verantwoordelijkheden bij de koper of de verkoper liggen. Als dit niet gebeurt, kan er verwarring ontstaan over de verantwoordelijkheden, wat vervelende (financiële) consequenties kan hebben.

Kan ik de Incoterms® 2010 nog gebruiken?
Bedrijven over de hele wereld zullen overstappen naar de ICC Incoterms® 2020 regels. Het is dus verstandig dit ook te doen. De Inocterms®2010 regels blijven nog van toepassing waar dit expliciet vermeld is.

Korte beschrijving van de ICC Incoterms® 2020

De Incoterms® 2020 regels

Er zijn elf verschillende ICC Incoterms® regels. Welke regel er in een contract gebruikt wordt, verschilt per situatie. Hieronder zijn de verschillende regels kort beschreven, voor de volledige, gedetailleerde beschrijving kunt u één van de ICC publicaties raadplegen. Met ingang van 1 januari 2020 zijn de Incoterms® 2020 van kracht.

ICC Incoterms® 2020 – REGELS VOOR ELKE WIJZE VAN VERVOER

EXW – Af Fabriek
‘Ex Works’ (Af Fabriek) houdt in dat de verkoper levert wanneer hij de goederen ter beschikking stelt van de koper in het bedrijfspand van de verkoper of op een andere overeengekomen plaats (bijvoorbeeld werkplaats, fabriek, opslagplaats, enz…). De verkoper is niet verplicht de goederen te laden op het voertuig waarmee de goederen worden opgehaald, noch de uitklaring te verzorgen, waar uitklaring van toepassing is.

FCA – Vrachtvrij tot vervoerder
‘Free Carrier’ (Vrachtvrij tot vervoerder) houdt in dat de verkoper de goederen levert aan de vervoerder of een andere persoon aangewezen door de koper in het bedrijfspand van de verkoper of op een andere overeengekomen plaats. Partijen wordt met klem aangeraden om het punt binnen de overeengekomen plaats van levering zo duidelijk mogelijk te omschrijven, aangezien het risico op dat punt overgaat naar de koper.

CPT – Vracht betaald tot
‘Carriage Paid To’ (Vracht betaald tot) houdt in dat de verkoper de goederen levert aan de vervoerder of een andere persoon aangewezen door de contracterende partijen op een overeengekomen plaats (indien dat het geval is) en dat de verkoper een vervoersovereenkomst moet afsluiten en de kosten van het transport betalen dat nodig is om de goederen naar de overeengekomen plaats van bestemming te brengen.

CIP – Vracht en verzekering betaald tot
‘Carriage and Insurance Paid To’ (Vracht en Verzekering Betaald tot) houdt in dat de verkoper de goederen levert aan de vervoerder of een andere persoon aangewezen door de contracterende partijen op een overeengekomen plaats (indien dat het geval is) en dat de verkoper een vervoersovereenkomst moet afsluiten en de kosten van het transport betalen dat nodig is om de goederen naar de overeengekomen plaats van bestemming te brengen. De verkoper sluit ook een verzekeringscontract af tot dekking van het risico dat de koper loopt voor schade aan of verlies van de goederen tijdens het vervoer.

DAP – Geleverd ter bestemming
‘Delivered at Place’ (Geleverd ter Bestemming) houdt in dat de verkoper levert wanneer de goederen ter beschikking van de koper worden gesteld op het aankomende vervoermiddel, klaar om te worden gelost, op de overeengekomen plaats van bestemming. De verkoper draagt alle risico’s om de goederen naar de overeengekomen plaats van bestemming te vervoeren.

DPU – Geleverd ter bestemming
‘Delivered at Place Unloaded’  houdt in dat de verkoper levert wanneer de goederen, eenmaal gelost van het aankomende vervoermiddel, ter beschikking van de koper worden gesteld in de overeengekomen plaats hetgeen een ‘Terminal’ kan zijn of iedere plaats, overdekt of niet, zoals een kade, opslagplaats, container-, weg-, spoor- of luchtvrachtterminal. De verkoper draagt alle risico’s om de goederen naar de plaats van bestemming te vervoeren en ze daar te lossen.

DDP- Geleverd Rechten tot Betaald
‘Delivered Duty Paid’ (Geleverd Rechten Betaald) houdt in dat de verkoper levert wanneer de goederen ter beschikking van de koper worden gesteld, ingeklaard op het aankomende vervoermiddel, klaar om te worden gelost, op de overeengekomen plaats van bestemming. De verkoper draagt alle kosten en risico’s om de goederen naar de overeengekomen plaats van bestemming te vervoeren en moet de goederen niet alleen uitklaren maar ook inklaren, alle rechten zowel bij uitvoer als bij invoer betalen en alle douaneformaliteiten vervullen.

REGELS VOOR VERVOER OVER ZEE EN BINNENWATEREN

FAS- Vrachtvrij langszij schip
‘Free Alongside Ship’ (Vrachtvrij Langszij Schip) houdt in dat de verkoper levert wanneer de goederen in de overeengekomen haven van verscheping langszij het schip dat de koper heeft aangeduid worden geplaatst (bijvoorbeeld op een kade of op een binnenschip). Het risico van schade aan of verlies van de goederen gaat over wanneer de goederen zich langszij het schip bevinden en vanaf dat ogenblik draagt de koper alle kosten.

FOB-Vrachtvrij aan boord
‘Free on Board’ (Vrachtvrij aan Boord) houdt in dat de verkoper de goederen aan boord van het schip dat de koper heeft aangeduid in de overeengekomen haven van verscheping levert of goederen verschaft die al op die wijze zijn geleverd. Het risico van schade aan of verlies van de goederen gaat over wanneer de goederen zich aan boord van het schip bevinden en vanaf dat ogenblik draagt de koper alle kosten.

CFR- Kostprijs en vracht
‘Cost and Freight’ (Kostprijs en Vracht) houdt in dat de verkoper de goederen aan boord van het schip dat de verkoper zelf heeft aangeduid levert of goederen verschaft die al op die wijze zijn geleverd. Het risico van schade aan of verlies van de goederen gaat over wanneer de goederen zich aan boord van het schip bevinden. De verkoper moet een overeenkomst afsluiten voor en de kosten en vracht betalen, nodig om de goederen naar de overeengekomen haven van bestemming te vervoeren.

CIF- Kostprijs, verzekering en vracht
‘Cost, Insurance and Freight’ (Kostprijs Verzekering en Vracht) houdt in dat de verkoper de goederen aan boord van het schip dat de verkoper zelf heeft aangeduid levert of goederen verschaft die al op die wijze zijn geleverd. Het risico van schade aan of verlies van de goederen gaat over wanneer de goederen zich aan boord van het schip bevinden. De verkoper moet een overeenkomst afsluiten voor en de kosten en vracht betalen, nodig om de goederen naar de overeengekomen haven van bestemming te vervoeren.

ICC Incoterms® publicaties bestellen

ICC Incoterms® publicaties bestellen
U kunt de ICC Incoterms® 2020 publicaties bestellen in verschillende talen, via www.incoterms2020.nl/publicaties. Let wel, er zijn onder andere, maar met gelijkklinkende namen, afgeleiden van de inhoud van de ICC Incoterms® regels in omloop. Er is echter maar één officiële versie van de ICC Incoterms® regels, die van de International Chamber of Commerce.

 

ICC Incoterms® publicaties bestellen
U kunt de ICC Incoterms® 2020 publicaties bestellen in verschillende talen, via www.incoterms2020.nl/publicaties. Let wel, er zijn onder andere, maar gelijkklinkende namen, afgeleiden van de inhoud van de ICC Incoterms® regels in omloop. Er is echter maar één officiële versie van de ICC Incoterms® regels, die van de International Chamber of Commerce.

Seminars