Intellectueel Eigendom

Bescherming van intellectueel eigendom stimuleert innovatie en ontwikkeling van kennisintensieve industrieën. Daarom werkt ICC samen met de World Intellectual Property Organization (WIPO) en de Wereldhandelsorganisatie aan actuele thema’s als Ambush Marketing, (implicaties van) 3D-printing en Trade Secrets. Tweejaarlijks verschijnt de ICC IP Roadmap, die beleidsmakers en bedrijfsleven inzicht biedt in actuele IP beleidsvraagstukken. U kunt de ICC IP Roadmap rechts op de webpage vinden.

Sinds 2005 is ICC’s Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy (BASCAP) actief. Doel is het onder de aandacht brengen van de enorme schade die namaak en piraterij veroorzaken. Verwacht wordt dat in 2022 zo’n 4,2 biljoen USD wordt onttrokken aan de mondiale economie en dat 5,4 miljoen legitieme banen op het spel staan. BASCAP wil overheden wijzen op het belang van passende wetgeving en handhaving. Dit doet BASCAP door als clearinghouse te fungeren ter uitwisseling van informatie (gegevens, praktijken, sector-informatie), door voorlichtingsmateriaal te produceren, en door de omvang van namaak problematiek inzichtelijk te maken via indices.

Voor nadere informatie over ICC’s Intellectual Property-werkzaamheden kunt u contact met ons opnemen.

Nieuws