Intellectueel Eigendom

Bescherming van intellectueel eigendom stimuleert innovatie en ontwikkeling van kennisintensieve industrieën. Daarom werkt ICC samen met de World Intellectual Property Organization (WIPO) en de Wereldhandelsorganisatie (WTO) aan actuele thema’s als ambush marketing, (implicaties van) 3D-printing en handelsgeheimen.

In 2020 heeft ICC de nieuwste editie van de Intellectual Property (IP) Roadmap gepubliceerd. Een uitgebreide gids die beleidsmakers en bedrijfsleven inzicht biedt in actuele beleidsvraagstukken op het gebied van intellectueel eigendom (IE).

Door de basisprincipes van IE-wetgeving te begrijpen kunnen bedrijven, ongeacht de omvang, ervoor zorgen dat de rendement wordt behaald op de investeringen die gemaakt worden in research and development (R&D). Helaas is IE-wetgeving vaak gecompliceerd vanwege het gebrek aan uniformiteit. De gids gaat in op deze onderwerpen en beantwoordt ook vragen als:

  • Hoe kan ik mijn intellectueel eigendom beschermen?
  • Hoe waardevol is intellectueel eigendom?
  • Hoe beheer ik intellectueel eigendom?
  • Wat zijn de basisprincipes van IE-wetgeving?

Sinds 2005 is ICC’s Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy (BASCAP) actief. Doel is het onder de aandacht brengen van de enorme schade die namaak en piraterij veroorzaken. Volgens een rapport opgesteld door ICC, in samenwerking met Frontier, INTA en Tecxipio, is de verwachting dat in 2022 zo’n 4,2 biljoen USD wordt onttrokken aan de mondiale economie en dat 5,4 miljoen legitieme banen op het spel staan. BASCAP wil overheden wijzen op het belang van passende wetgeving en handhaving. Dit doet BASCAP door als clearinghouse te fungeren ter uitwisseling van informatie (gegevens, praktijken, sector-informatie), door voorlichtingsmateriaal te produceren en door de omvang van namaak problematiek inzichtelijk te maken via indices.

Voor nadere informatie over ICC’s werkzaamheden op het gebied van intellectueel eigendom kunt u contact met ons opnemen.

Nieuws