Klimaat & Duurzaamheid

ICC ontwikkelt namens de private sector beleidsaanbevelingen voor mondiale klimaat- en energiekwesties. ICC is partner bij de UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), de VN Commissie Duurzame Ontwikkeling en het VN-klimaatprogramma. Andere actuele thema’s op de ICC-agenda zijn duurzaamheidsrapportage, duurzame waardeketens en grondstoffenschaarste.

ICC heeft de ontwikkelt, met daarin tien voorwaarden voor de transitie naar een groene, duurzame economie. Bewustwording en goed onderwijs zijn hier onderdeel van. ICC’s Green Economy Roadmap beschrijft hoe aan deze voorwaarden invulling dient te worden gegeven, en door wie.

De 17 UN Sustainable Development Goals (SDG’s), die in 2017 werden geïntroduceerd, hebben als doel om armoede te bestrijden en economische groei te bevorderen. De private sector speelt een sleutelrol bij het bereiken van dit doel. Succesvolle economieën creëren een stimulerende omgeving en door goed geïmplementeerd beleid worden investeringen aangetrokken. Dit ondersteunt economische ontwikkeling.
ICC is een onmisbare partner van intergouvernementele organisaties in de samenwerking met bedrijven voor een duurzame samenleving. ICC onderstreept het belang van samenwerking tussen de private sector en intergouvernementele organisaties voor een meer duurzame en welvarende toekomst voor iedereen.

Voor nadere informatie over ICC’s werkzaamheden op het gebied van klimaat en duurzaamheid kunt u contact met ons opnemen.

Nieuws