Lidmaatschap

ICC zet zich dagelijks in om internationaal zakendoen eenvoudiger te maken voor bedrijven, van uiteenlopend formaat, die met complexe wet- en regelgeving te maken krijgen. In nauwe samenwerking met haar leden, afkomstig uit meer dan 130 landen, wordt naar praktische oplossingen gezocht. Handige ICC toolkits en slimme beleidsoplossingen delen we met leden en relevante overheidsorganisaties over de hele wereld. Deze aanpak van ICC wordt door circa 2,5 miljoen ledenbedrijven ondersteund. ICC Nederland is één van de 90 lokale ICC kantoren. Onder de ICC Nederland leden bevinden zich onder andere de volgende bedrijven en organisaties:

Redenen om ook ICC lid te worden

‘Internationale vraagstukken vragen om een internationale aanpak’
Internationaal ondernemen eenvoudiger maken, dat is waar ICC voor staat. Door concrete producten – best practices, Incoterms®, modelcontracten, compliance toolkits, etc. etc. En door de verbetering van (douane en andere overheids-) processen en beïnvloeding van beleid zodat het voor ondernemers eenvoudiger wordt over de grens te opereren.


Acht reden waarom bedrijven lid zijn van de grootste ondernemersorganisatie ter wereld

Toegang tot een mondiaal netwerk van bedrijven
Het mondiale netwerk van ICC bestaat uit 93 lokale ICC kantoren, het hoofdkantoor in Parijs, en ca. 6,5 miljoen internationaal opererende leden-bedrijven, afkomstig uit meer dan 130 landen. Leden kunnen zo contact leggen met potentiële zakenpartners in de rest van de wereld.

Aanschuiven aan de (internationale) onderhandelingstafel
Vaste gesprekspartners zijn de Verenigde Naties, Wereldhandelsorganisatie WTO, G20, Werelddouaneorganisatie en tal van andere relevante intergouvernementele organisaties. En uiteraard bij de relevante Nederlandse ministeries. Als mondiale, sectoroverstijgende ondernemersorganisatie legt ICC gewicht in de schaal, ook bij de Nederlandse overheid. ICC biedt leden toegang tot een netwerk van politieke leiders op het hoogste niveau.

Ondersteuning bij compliance
Internationaal zakendoen is complex vanwege verschillen in wet- en regelgeving waaraan bedrijven moeten voldoen. ICC leden profiteren van de praktische guidelines en toolkits om compliance eenvoudiger te maken en sneller nieuwe regelgeving te kunnen doorgronden. Voorbeelden zijn de toolkits over vereisten rond mededinging, anti-corruptie en intellectueel eigendom.

Uitwisseling van kennis en ervaring met vakgenoten (nationaal en internationaal)
Leden profiteren van een kennisintensief netwerk van professionals en collega’s die ook binnen andere dan de eigen branche werkzaam zijn. Veel leden waarderen het sectoroverstijgende en internationale karakter van de organisatie. In nationale en internationaal ledenbijeenkomsten en commissies wisselen professionals kennis en ervaringen uit.

Een stem in standpuntbepaling en beïnvloeding van beleid
Leden hebben direct invloed op de nationale en internationale beleidsagenda en standpunten van ICC. Leden leveren via bestuur, commissies en consultaties informatie, kennis en ervaring aan.

Als eerste geïnformeerd
Leden zijn als eerste op de hoogte van nieuwe ICC publicaties, standaarden en richtlijnen en relevante politieke en juridische ontwikkelingen. De digitale nieuwsbrief verschijnt tenminste 1 keer per maand. Jaarlijks wordt leden de jaargids (nationaal en internationaal) met actuele contact-gegevens uit het mondiale ICC-netwerk toegezonden.

Toegang tot business seminars en trainingen
Leden ontvangen (exclusieve) uitnodigingen voor conferenties, bijeenkomsten en trainingen (nationaal en internationaal) waar u kosteloos of tegen ledentarief toegang toe heeft.

Korting op publicaties
Kortingen op de meer dan 100 ICC publicaties lopen op tot 40%. Met regelmaat verschijnen publicaties die concrete hulp bieden bij ieder aspect van internationaal zakendoen: internationale handel, transport, bancaire zaken, financiën, marketing, geschillenprocedures en anti-corruptie.

 

Voorwaarden voor lidmaatschap

Lidmaatschap is voorbehouden aan bedrijven en organisaties die internationaal actief zijn en de doelstellingen van ICC onderschrijven. Het lidmaatschap van de mondiale ICC organisatie verloopt altijd via een nationaal kantoor; wordt u lid van ICC Nederland, dan is uw bedrijf automatisch lid van ICC The world business organisation en bent u aangesloten op de nationale en internationale correspondentie.

De jaarcontributie is gerelateerd aan de omvang van het bedrijf/ organisatie; er worden verschillende categorieën leden gehanteerd, waaronder bedrijven, advocatuur, consultancy, banken en brancheorganisaties.

 

Meld je nu aan

Meld uw bedrijf of organisatie hieronder aan. Heeft u aanvullende vragen, neem dan contact op met het bureau van ICC Nederland via 070-383 6646 of info@icc.nl.

 

 

 

Wat doet ICC?

ICC zet zich dagelijks in om internationaal zakendoen eenvoudiger te maken voor ondernemers die in verschillende landen actief zijn en zodoende met complexe wet- en regelgeving te maken krijgen. Om dit te doen werkt ICC, samen met haar leden, aan beleidsvorming, zelfregulering en dienstverlening op het gebied van geschillenbeslechting zoals arbitrage en mediation. De volgende film geeft in drie minuten een indruk van de werkzaamheden van ICC.

Nieuws

ICC LANCEERT MONDIAAL PLATFORM HANDELSTRANSACTIES

  ICC neemt met het Digital Standards Initiative (DSI) het initiatief om een mondiaal digitaal platform te lanceren voor internationale handelstransacties – met als doel de huidige afhankelijkheid van papieren documenten terug te dringen.   Vanwege de maatregelen...

read more

ICC opent kantoor in Kameroen

Op 23 juni heeft ICC goedkeuring gegeven voor de opening van een nieuw regionaal kantoor (een ICC nationale commissie) in Kameroen. ICC Kameroen, gevestigd in Douala, werkt samen met de Kameroense Kamer van Koophandel voor Industrie, Mijnen en Ambachtslieden.

read more