Marketing & Adverteren

ICC levert op mondiaal niveau een belangrijke bijdrage aan het debat over verantwoorde reclame en zelfregulering. De ‘Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing Communication Pratice’ is de standaard op het gebied van marketing en adverteren. Sinds de introductie in 1937 heeft het gediend als de hoeksteen voor zelfregulerende structuren in meer dan 35 landen, waaronder in Nederland. Hier leidde de ICC Marketing Code tot oprichting van de Stichting Reclame Code in 1963, die de ICC Codes nog steeds al uitgangspunt hanteert.

Naast deze ICC Marketing Code, worden standpunten over actuele thema’s ontwikkeld, zoals ‘Misplacement of Digital Advertising’. Met enige regelmaat vinden bedrijven hun legitieme reclame-uitingen terug op (malafide) websites die niet aansluiten bij hun doelgroep. Hosting partijen, websitebouwers maar ook beleidsmedewerkers dienen zich in te spannen om te zorgen dat online reclame alleen op de afgesproken plekken wordt getoond. ICC ontwikkelde het ‘ICC Framework for responsible marketing communications of alcohol,’ waar wordt ingegeaan op de toepassing van de ICC code op alcoholreclame.

ICC heeft een ICC Code Centre gelanceerd, waar gebruikers van de ICC Marketing Code gemakkelijk informatie kunnen krijgen. De link naar de website vindt u hier.

Nieuws

Lees nu: beleidsprioriteiten ICC Nederland 2021-23

Op 1 september 2021 heeft ICC Nederland de nieuwe beleidsagenda, de ‘Prioriteiten in WereldZaken 2021-23’, voor de komende twee jaar uitgebracht. De ‘Prioriteiten in WereldZaken 2021-23’ zetten de prioriteiten uiteen en geven inzicht in welke beleidsstandpunten ICC...

read more