Mededinging

Eerlijke concurrentie is belangrijk voor het goed functioneren van de markt. Bedrijven hebben last van de verschillen in implementatie en uitvoering van Europese mededingingswetgeving. Namens het bedrijfsleven is ICC in gesprek met de Europese Commissie, de Autoriteit Consument en Markt (ACM)en het Ministerie van Economische Zaken.

De Antitrust Compliance Toolkit biedt bedrijven praktische handvatten bij het inrichten en versterken van compliance programma’s. Om de bewustwording van het belang van mededingingswetgeving ook bij ondernemers in het midden- en kleinbedrijf te vergroten, is speciaal voor die groep de ICC SME Toolkit ontwikkeld. U vindt deze in de kantlijn. De Nederlandse versie, de ICC Gids voor fair play in zakendoen, is kosteloos te downloaden.

ICC Gids voor fair play in zakendoen
De gevolgen van overtreding van de Mededingingswet staan bij ondernemers van het midden- en kleinbedrijf nog onvoldoende op het netvlies. De ICC Gids voor fair play in zakendoen biedt deze ondernemers middels checklists en praktische tips inzicht in het risico dat hun bedrijf loopt bij (schijn van) verboden concurrentiebeperkende afspraken.

Download hier de PDF.

Het (digitaal) beschikbaar stellen van deze ICC Gids voor fair play in zakendoen op andere domeinen dan www.icc.nl is niet toegestaan. Wel is het zonder meer toegestaan te verwijzen naar de relevante webpagina van ICC: www.icc.nl/mededinging.

Deze editie van de ICC Gids voor fair play in zakendoen is mede mogelijk gemaakt door:

De toolkits en beleidsposities komen tot stand in de Commissie Mededinging van ICC. Voor meer informatie over de werkzaamheden op het gebied van mededinging, kunt u contact met ons opnemen.

Nieuws

ICC Nederland lanceert Incoterms® 2020 regels!

ICC Nederland lanceert Incoterms® 2020 regels!

Op dinsdag 10 september lanceert de International Chamber of Commerce (ICC) de Incoterms® 2020, de wereldwijd erkende leveringsvoorwaarden voor de koop van goederen, die duidelijkheid en zekerheid verschaffen aan bedrijven over de hele wereld. De Incoterms® 2020 zijn toegankelijker en makkelijker in het gebruik,..

read more
ICC lanceert de nieuwe ICC Incoterms® 2020 website

ICC lanceert de nieuwe ICC Incoterms® 2020 website

In het jaar van haar 100 jarige jubileum, bereidt ICC zich voor op de officiële publicatie van de ICC Incoterms® 2020. De ICC Incoterms® 2020 zijn tot stand gekomen na consultatie van gebruikers waaronder economen, juristen, handelaren, vrachtvervoerders en bank- en verzekeringsexperts uit het netwerk…

read more