Mededinging

Eerlijke concurrentie is belangrijk voor het goed functioneren van de markt. Bedrijven hebben last van de verschillen in implementatie en uitvoering van Europese mededingingswetgeving. Namens het bedrijfsleven is ICC in gesprek met de Europese Commissie, de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De Antitrust Compliance Toolkit biedt bedrijven praktische handvatten bij het inrichten en versterken van hun compliance programma’s. Om de bewustwording van het belang van mededingingswetgeving ook bij ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) te vergroten, is speciaal voor die groep de ICC SME Compliance Toolkit ontwikkeld.


ICC Gids voor fair play in zakendoen
De gevolgen van overtreding van de mededingingswet staan bij ondernemers van het midden- en kleinbedrijf (MKB) nog onvoldoende op het netvlies. De ICC Gids voor fair play in zakendoen biedt deze ondernemers middels checklists en praktische tips inzicht in het risico dat hun bedrijf loopt bij (schijn van) verboden concurrentiebeperkende afspraken.

ICC Gids voor fair play in zakendoen is hier kosteloos te downloaden.

Het (digitaal) beschikbaar stellen van deze ICC Gids voor fair play in zakendoen op andere domeinen dan www.icc.nl is niet toegestaan. Wel is het zonder meer toegestaan te verwijzen naar de relevante webpagina van ICC: www.icc.nl/mededinging.

 

Deze editie van de ICC Gids voor fair play in zakendoen is mede mogelijk gemaakt door:

 

 

 

 

 

Voor nadere informatie over ICC’s werkzaamheden op het gebied van mededinging, kunt u contact met ons opnemen.

Nieuws