Internationale Contracten

Om internationaal zakendoen eenvoudiger en goedkoper te maken, ontwikkelt ICC modelcontracten. De modelcontracten zijn wereldwijd bekend om de kwaliteit, de uitgebalanceerde bepalingen en internationale toepasbaarheid. Ieder modelcontract bevat een uitgebreide praktische toelichting op de juridische vraagstukken en toepasselijk recht rond het contract. Bovendien is er bij een aantal publicaties een bewerkbaar modelcontract bijgevoegd, in de vorm van een cd-rom of usb-stick.
De contracten vormen een uitstekende basis voor een internationale handelsovereenkomst. Het is raadzaam om eventuele situatie specifieke vragen met een kundig jurist te bespreken.

Het is mogelijk om de modelcontracten online te bestellen.

Voor uiteenlopende situaties zijn de volgende modelcontracten beschikbaar:

ICC Model International Sale Contract
Het ICC Model International Sale Contract ondersteunt ondernemers in het opstellen van een contract voor de verkoop van handgemaakte goederen of andere producten. Het modelcontract is een hulpmiddel om tijd te besparen in het opstellen van een contract. Het modelcontract is duidelijk, overzichtelijk en eerlijk voor alle betrokken partijen.

ICC Model International Franchising Contract
Het ICC Model International Franchising biedt een raamwerk voor een evenwichtig contract bij franchise. Het contract is bruikbaar in verschillende industrieën waar juridische zekerheid nodig is voor alle betrokken partijen.

ICC Model Occasional Intermediary Contract
Er zijn verschillende vormen van een international contract waar een intermediar bij betrokken is. In het ICC Model Contract ‘Occasional Intermediary’ worden de meest gebruikelijke vormen uitgelegd. Door het gebalanceerde startpunt worden de belangen van alle betrokken partijen ondersteund.

ICC Model Commercial Agency Contract
Partijen die internationale agentuurovereenkomsten willen sluiten, lopen vaak tegen een belangrijk probleem aan; het gebrek aan uniforme regels. In het ICC Model Contract on Commercial Agency worden vraagstukken aangestipt over de verkoop via internet, schadeloosstelling en arbitrage.
Het contract bevat een USB Stick met de tekst van het contract in een aanpasbaar formaat, zodat het contract kan worden aangepast aan specifieke behoeftes.

ICC Model Distributorship Contract
Partijen die een internationale distributeurovereenkomst willen sluiten, worden ondersteund door het ICC Model Distributorship Contract. In deze publicatie worden uniforme regels toegepast op het contract, zodat het opstellen van het contract gemakkelijker wordt. De uniforme contractregels zijn opgesteld door ICC en zijn gunstig voor zowel de koper als de verkoper.

ICC Force Majeure and Hardship Clauses
Voor ondernemers en hun advocaten blijft een multinationaal contract een complex onderwerp, ondanks de toename van dergelijke contracten door globalisering. In de ICC Force Majeure and Hardship Clauses wordt beschreven welke problemen er kunnen optreden bij het opstellen van een internationaal contract.

ICC Model Mergers & Acquisitions Contract
Bij een fusie of overname wordt een groot aantal zaken overgedragen. Het ICC Model Mergers & Acquisitions Contract ondersteunt bedrijven in het overzetten van contracten, in elke situatie waar een aandeel van het ene bedrijf wordt verkregen door een ander bedrijf.

ICC Model Selective Distributorship Contract
Door de ICC Model Selective Distributorship Agreement kunnen partijen gemakkelijk een eerlijk distributiecontract opstellen. Het contract is ontworpen om risico’s te voorkomen dat beide partijen goederen verkopen aan niet-geautoriseerde verkopers. Het contract is makkelijk op te stellen en biedt een evenwichtig raamwerk voor alle betrokkenen.  Het onderscheid met een algemeen distributiecontract is dat het Selective Distributorship Contract de exporterende partij de mogelijkheid biedt om voorwaarden te stellen aan de manier waarop het product in de markt wordt gezet. Zo kunnen er bijvoorbeeld kwaliteitsvoorwaarden worden gesteld aan de resellers.

ICC Model Turnkey Contract for Major Projects
Het ICC Model Turnkey Contract for Major Projects biedt een uniek en evenwichtig raamwerk dat eerlijk is voor zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers. Daarnaast biedt het model zekerheid voor alle partijen over prijzen en bereik, snelle en effectieve geschillenbeslechting en steun over het verdelen van de risico’s.

ICC Model Confidentiality Agreement
De ICC Model Confidentiality Agreement is een clausule, ontwikkeld om ondernemers en advocaten te ondersteunen bij het opstellen van gebalanceerde, betrouwbare modellen om te gebruiken in internationale handelsovereenkomsten.

ICC Model International Trademark Licence
De ICC Model Internationale Trademark License wordt gebruikt om een overeenkomst te sluiten tussen de eigenaar van een trademark licentie en een bedrijf dat deze licentie wil gebruiken. De producten waarvoor de overeenkomst gelden, zijn niet gemaakt of verkocht door de licentienemer.

ICC Model Subcontract
Het ICC Model Subcontract is met name ontworpen voor grote turnkey projecten, maar is flexibel genoeg om gebruikt te worden als deelcontract bij een ander contract. Het model biedt steun om een overvloed aan documenten te voorkomen en om een betrouwbare en evenwichtige overeenkomst op te stellen.

ICC Model International Transfer of Technology Contract
Dit model contract dekt de situatie waarin een fabrikant een pakket met informatieve en industriële eigendomsrechten deelt met een bedrijf die de licentie koopt. Dat bedrijf kan dan op dezelfde manier de producten maken.

 

 

Seminars