Over ICC Nederland

ICC The world business organization, opgericht in 1919, is de grootste ondernemersorganisatie ter wereld met leden in 130 landen en kantoren in 90 landen. De Nederlandse afdeling, ICC Nederland, is een private vereniging waar internationaal opererende bedrijven lid van zijn.

ICC zet zich in voor een goed klimaat voor internationaal zaken doen, eerlijke concurrentie en een internationaal gelijk speelveld. Vaste gesprekspartners zijn intergouvernementele organisaties zoals de Verenigde Naties en haar satellietorganisaties, de Wereldhandelsorganisatie (WTO), de Werelddouaneorganisatie, enzovoorts. Ook is ICC vaste gesprekspartner van de G8 en de G20.

Wereldwijd gebruiken ondernemers dagelijks ICC standaarden om eenvoudiger zaken te kunnen doen, waaronder de ICC Incoterms® 2010 regels, de ICC modelcontracten, anti-corruptierichtlijnen, regels voor documentair krediet (UCP600). Jaarlijks neemt het ICC Court of Arbitration 800 tot 1000 zaken in behandeling en is daarmee de grootste partij voor internationale commerciële geschillenbeslechting.


Governance

Meer dan 170 professionals, lid van ICC Nederland, zijn actief in de Nederlandse en internationale ICC beleidscommissies, waar wordt gewerkt aan standaarden, zelfregulering en beleidsaanbevelingen aan overheden. De Nederlandse prioriteiten worden geformuleerd in commissies en vastgesteld tijdens de algemene ledenvergaderingen van ICC Nederland.

Het kantoor van ICC Nederland, gevestigd in de Malietoren te Den Haag, staat onder leiding van mw. Marijke Wolfs, Algemeen secretaris. De Nederlandse afdeling van ICC onderhoudt op dagelijkse basis contact met het internationale secretariaat van ICC in Parijs en bepaalt mede de agenda van de internationale organisatie.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter en vice-voorzitter van ICC Nederland.
Daarnaast wordt de Raad van Bestuur gevormd door de volgende leden:

dhr. Henk Broeders (voorzitter)
dhr. Norbert Both, Shell
dhr. Han van Delden, KPMG
dhr. Aernout van Citters, Tata Steel
dhr. Jos Huigen, KPN
dhr. Hans de Jong, Philips
dhr. Johan de Koning, Unilever
dhr. Louis van Lennep
dhr. Johan Rijlaarsdam, Houthoff
dhr. Jasper van Schaik, Rabobank
dhr. Obbe Siderius, Heineken
mw. Juultje van der Wijk, ING (vice-voorzitter)

Voorzitter van de mondiale Executive board van ICC The world business organization is dhr. Paul Polman (Unilever).

Lid namens ICC Nederland van de Executive Board van ICC The world business organization is mw. Karien van Gennip (ING). 

Vacatures

Ter versterking van ons team in Den Haag zoeken wij een maatschappelijk geïnteresseerde en gedreven student Rechten, Economie, Internationale betrekkingen (of vergelijkbaar) die zich in de laatste fase van zijn / haar studie bevindt. De stagiair zal betrokken worden bij de werkzaamheden zoals hierboven geschetst; de stagiair zal al snel met een aantal eigen taken en verantwoordelijkheden meedraaien in het team. Je takenpakket zal bestaan uit een combinatie van (ondersteuning van) beleidswerk, de ICC commissies, de ICC Nederland kwartaalnieuwsbrief en de organisatie van (internationale) seminars.

Klik hier voor de volledige vacaturetekst.

 

Seminars