ICC’s Prioriteiten in WereldZaken

Internationaal opererende ondernemingen, van uiteenlopend formaat, leveren een aanzienlijke bijdrage aan de Nederlandse werkgelegenheid en welvaart. Het is van groot belang dat handelsland Nederland zich actief inzet voor een gunstig klimaat voor internationaal zakendoen. Overheden kunnen met het verminderen van bureaucratie en het wegnemen van handelsbarrières een impuls geven aan de wereldhandel. Hun inzet op de thema’s van investeringsklimaat, digitale economie, anti-corruptie, vestigingsklimaat en stroomlijning van douaneprocedures heeft een directe invloed op economische groei en werkgelegenheid.

Klik op de thema’s voor meer informatie. Zie ook de pagina standpunten.

Vestigingsklimaat Al decennialang is Nederland een belangrijke vestigingsplaats voor internationaal opererende concerns en buitenlandse dochterondernemingen . Niet zelden zijn die dochterondernemingen uitgegroeid tot Europese of zelfs mondiale hoofdkantoren. Voor behoud van deze hoogwaardige werkgelegenheid is het cruciaal dat Nederland haar concurrerende positie in Europa en de wereld behoudt. > Lees meer…

Stroomlijning Douaneprocedures De omvang van bureaucratie aan de grens ten aanzien van de in- en uitvoer van goederen en de daarmee gepaard gaande kosten vormen nog altijd een obstakel voor internationaal opererende bedrijven. Het is zorgelijk dat jaarlijks zo’n 775 miljard euro wordt opgeslokt door de kosten van inefficiënte documentenstromen. Dat is 7 procent van de omvang van de wereldhandel. > Lees meer…

Anti-corruptie Corruptie bedreigt de integriteit van de markt, verstoort het publieke vertrouwen, vergroot inkomens- en welvaartsverschillen, ondermijnt de rechtsstaat en kost de samenleving veel geld. Ook is corruptie een belangrijke financieringsbron van, of zelfs aanleiding tot, terrorisme. Betaling van steekpenningen bij zakelijke transacties verstoort eerlijke concurrentie, leidt tot verlies van transparantie en verhoogt de kosten. Alleen een systeem dat vrij is van corruptie maakt het alle deelnemers mogelijk te concurreren onder gelijke omstandigheden. > Lees meer…

Digitale Economie Internet is de motor achter de groeiende internationalisering van de economie. De omvang van e-commerce groeit en internet krijgt een steeds prominenter rol in bedrijfsprocessen. Digitalisering vindt plaats in alle schakels van de internationale logistieke keten. > Lees meer…

Nieuws

ICC Nederland viert honderdste verjaardag

Vandaag precies een eeuw geleden richtte een groep Nederlandse ondernemers met vooruitziende blik ICC Nederland op, net na de Eerste Wereldoorlog, in een tijd waarin regels rond investeringen, handel en financiën nog ontbraken.

read more