UCP 600 – Documentair krediet

De zogenoemde Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) vormt een fundament voor transacties op basis van Documentair Krediet/Letter of Credit. Dit is een standaard voor internationale zakelijke banktransacties.

Bij een Documentair Krediet betaalt de bank van de importeur een bepaald bedrag aan de exporteur. De exporteur weet op deze manier zeker dat de importeur betaalt. De bank van de importeur verleent dit krediet uiteraard onder bepaalde voorwaarden, welke staan vermeld in het Documentair Krediet (Letter of Credit).

Alle betrokken partijen bij een transactie met Letter of Credit dienen de UCP regels in acht nemen. Deze regels geven definities en richtlijnen voor de interpretatie en documentatie van documentaire kredieten. Documentaire kredieten zijn de meest gebruikte vorm van handelsfinanciering.

De eerste editie van de UCP-regels verscheen in 1933, ter voorkoming van verwarring over regels die land zelf over documentaire kredieten opstelden. De uniformiteit die door de UCP-regels is geïntroduceerd, zorgt voor efficiëntere handelstransacties. De laatste editie, de UCP600, verscheen in 2007.

De UCP 500 werd in 2007 herzien, omdat er nog vaak geschillen ontstonden als gevolg van inconsistente interpretatie en toepassing van bepaalde termen. Met de UCP 600 zijn niet alleen de tekortkomingen van UCP 500 verholpen, ook bevat de UCP 600 aanzienlijk minder artikelen.

eUCP
De laatste jaren wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van digitale kredieten. Reden voor ICC om een aanvulling op de standaard UCP regels te ontwikkelen, de eUCP. Deze regels worden gebruikt in combinatie met de UCP 600 regels en gelden voor (deels) digitale documenten.

DOCDEX
Indien er geschillen ontstaan, waarbij een documentair krediet betrokken is, kunnen de partijen dit geschil laten beslechten door ICC’s Documentary Instruments Dispute Resolution Expertise (DOCDEX). Op deze manier kan voorkomen worden dat partijen hun geschil oplossen bij het Hof van Arbitrage. DOCDEX is een efficiënte, kostenbesparende en vertrouwelijke manier op dergelijke geschillen op te lossen. Kijk hier voor meer informatie over geschillenbeslechting en de DOCDEX procedure.

Bestellen
De UCP-600 regels en aanverwante publicaties kunt u bij ons bestellen.

Seminars