New Director General ICC Netherlands, Laure Jacquier

Following the departure of Marijke Wolfs in April, last, I am now very pleased to be able to introduce you to our new Director General, Laure Jacquier.

100 jaar ICC Nederland

In 2021 stond ICC Nederland stil bij haar honderdjarig bestaan en de randvoorwaarden voor duurzame internationale handel voor de volgende honderd jaar.

ICC Incoterms® 2020

Per 1 januari 2020 zijn de nieuwe ICC Incoterms® 2020 van kracht geworden.
Volg hier het laatste nieuws.

ICC Academy

De ICC Academy is hét e-learning platform van ICC.

Internationaal zaken doen?

ICC zet zich in voor een goed klimaat voor internationaal zaken doen en voor eerlijke concurrentie.

Verenigde Naties

ICC heeft als enige private sector organisatie de hoogste waarnemer status bij de Algemene Vergadering van de VN.

Geschillenbeslechting

Al meer dan 23.000 internationale commerciële geschillen werden aan de ICC voorgelegd voor arbitrage of mediation.

 Welkom bij ICC The world business organization, de grootste ondernemersorganisatie ter wereld. ICC zet zich in voor een goed klimaat voor internationaal zaken doen en voor eerlijke concurrentie. Wij doen dit namens 45 miljoen aangesloten bedrijven, afkomstig uit meer dan 130 landen. International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) is één van de 93 lokale afdelingen.

Nieuws

Nieuwsbrief Q3-2023

Met nieuwe energie presenteren we met veel plezier de ICC-nieuwsbrief voor kwartaal 3 van 2023 met relevante updates, inzichten en boeiende verhalen van onze leden, werkgroepen en commissies.

read more

Seminars | Webinars

Reserveer nu uw ICC In Company training Incoterms® 2020 voor 2022.

De In Company training (Nederlands of Engels) biedt de mogelijkheid stil te staan bij de specifieke vragen van de verschillende afdelingen binnen uw bedrijf en behandelt ook de uitdagingen die zich voordoen in uw sector. Een groep medewerkers van uw bedrijf krijgt dezelfde opleiding en dat is wel zo prettig.

read more

Prioriteiten

Benut kansen van digitale technologieën

Benut kansen van digitale technologieën

Digitalisering kan internationaal zakendoen vereenvoudigen en zo bijdragen aan het revitaliseren van de economie. Door internationale handelstransacties efficiënter te organiseren, kunnen transactiekosten op termijn drastisch worden verlaagd.

read more

Publicaties

Internationale Contracten

ICC Incoterms®

Documentaire
kredieten en
bankzaken

Arbitrage

Internationale handel

Lidmaatschap

‘Lid worden van de grootste ondernemersorganisatie ter wereld – omdat internationale vraagstukken vragen om een internationale aanpak’ Internationaal ondernemen eenvoudiger maken, dat is waar ICC voor staat. Door concrete producten – best practices, Incoterms®, modelcontracten, compliance toolkits, etc.- aan te bieden en door de verbetering van (douane en andere overheids-) processen en beïnvloeding van beleid wordt het voor ondernemers eenvoudiger over de grens te opereren.

Toegang tot een mondiaal netwerk van bedrijven

Het mondiale netwerk van ICC bestaat uit 93 lokale ICC kantoren, het hoofdkantoor in Parijs, en ca. 6,5 miljoen internationaal opererende leden-bedrijven, afkomstig uit meer dan 130 landen. Leden kunnen zo contact leggen met potentiële zakenpartners in de rest van de wereld.

Aanschuiven aan de (internationale) onderhandelingstafel

Vaste gesprekspartners zijn de Verenigde Naties, Wereldhandelsorganisatie WTO, G20, Werelddouaneorganisatie en tal van andere relevante intergouvernementele organisaties. Als mondiale, sectoroverstijgende ondernemersorganisatie legt ICC gewicht in de schaal, ook bij de Nederlandse overheid. ICC biedt leden toegang tot een netwerk van politieke leiders op het hoogste niveau.

Ondersteuning bij compliance

Internationaal zakendoen is complex, ook door de lappendeken van nationale en internationale wet- en regelgeving waaraan bedrijven moeten voldoen. ICC publiceert met regelmaat praktische guidelines en toolkits voor haar leden om compliance eenvoudiger te maken bijvoorbeeld op het terrein van mededinging, anti-corruptie en intellectueel eigendom.

Uitwisseling van kennis en ervaring met vakgenoten (nationaal en internationaal)

Leden profiteren van een kennisintensief netwerk van professionals en collega’s die ook binnen andere dan de eigen branche werkzaam zijn. Veel leden waarderen het sectoroverstijgende en internationale karakter van de organisatie. In nationale en internationaal ledenbijeenkomsten en commissies wisselen professionals kennis en ervaringen uit.

Een stem in standpuntbepaling en beïnvloeding van beleid

Leden hebben direct invloed op de nationale en internationale beleidsagenda en standpunten van ICC. Leden leveren via bestuur, commissies en consultaties informatie, kennis en ervaring aan.

Als eerste geïnformeerd

Leden zijn als eerste op de hoogte van nieuwe ICC publicaties, standaarden en richtlijnen en relevante politieke en juridische ontwikkelingen. De digitale nieuwsbrief verschijnt tenminste 1 keer per kwartaal. Jaarlijks wordt leden de jaargids (nationaal en internationaal) met actuele contact-gegevens uit het mondiale ICC-netwerk toegezonden.

Korting op publicaties

Kortingen op de meer dan 100 ICC publicaties lopen op tot 40%. Met regelmaat verschijnen publicaties die concrete hulp bieden bij ieder aspect van internationaal zakendoen: internationale handel, transport, bancaire zaken, financiën, marketing, geschillenprocedures en anti-corruptie.

Twitter

Twitter feed is not available at the moment.

Nederland dreigt de boot te missen bij digitalisering handel

Voor het Nederlandse bedrijfsleven is gemoderniseerde wet- en regelgeving van belang om de vruchten te kunnen plukken van de digitalisering van...

Mirjam Bakker-Vergouw, nieuwe voorzitter ICC Nederland, legt accent op verantwoord zakendoen

Mirjam Bakker-Vergouw, Chief Compliance Officer bij ABN AMRO, is per 1 september 2021 aangetreden als voorzitter van ondernemersorganisatie ICC...

ICC wederom verkozen tot ‘s werelds ‘most preferred’ instituut voor arbitrage

Onderzoek van de Queen Mary University of London en advocatenkantoor White & Case heeft het ICC International Court of Arbitration voor het 15de jaar op rij aangewezen als ’s werelds meest gewaardeerde instituut voor arbitrage.

ICC Nederland initiatief Week van de Integriteit bereikt aantal van 100 partners

Met PostNL als nieuwste partner heeft de Week van de Integriteit het aantal van 100 partners bereikt. Het maximale bereik van de Week van de...

Maria Fernanda Garza verkozen tot nieuwe voorzitter ICC

Maria Fernanda Garza is verkozen tot nieuwe voorzitter van ICC. De zakenvrouw uit Mexico is de eerste vrouwelijke ICC voorzitter ooit en begint aan...

Algemene Ledenvergadering ICC Nederland | woe. 12 mei 2021, 16.30 uur

ICC Nederland nodigt haar leden uit om online deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering op woensdag 12 mei 2021 om 16.30 uur, met een aantal belangrijke zaken op de agenda.

Waardering voor ICC Nederland en de Week van de Integriteit bij Nationale Compliance Award 2021

De jury van de Nationale Compliance Award sprak lovend over ICC Nederland en de Week van de Integriteit: ‘De Week van de Integriteit wordt door de...

ICC onderstreept belang van internationale handel in transitie naar circulaire economie

Voor een duurzamere wereld is de transitie van een lineair, extractief model naar een circulaire economie essentieel. In het rapport ‘Circular...